Samorządowa Szkoła Podstawowa w Marzeninie

XX Jesienny Konkurs Recytatorski
Serdecznie zapraszamy do udziału w „XX Jesiennym Konkursie Poezji Dziecięcej – Marzenin 2020” Regulamin konkursu
Konkurs odbędzie się w formie online Wyślij film z recytacją. Zgłoszenia należy wysłać na załączonych drukach Karta zgłoszeniowa do dnia 3 listopada 2020 r. na adres mailowy szkoły:
ssp-marzenin@wrzesnia.pl lub wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy online Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Filmy z recytacją należy przesłać w terminie do 16 listopada 2020 r.


Akcja Sprzątania Świata
W dniach 21.09 - 25.09.2020 r. uczniowie naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem brali udział w corocznej akcji "Sprzątanie świata". -->Ziemia to nasz wspólny dom
Uwaga Rodzice i Uczniowie - zmiana harmonogramu dowozów
Od poniedziałku 07.09.2020 nastąpi zmiana w grafiku dowozów. Prosimy o zapoznanie się. Wprowadzone zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym (dodatkowy kurs).

Plan dowozu do SSP w Marzeninie od pon.-do pt

Plan dowozu uczniów do SSP w Marzeninie- dowóz łączony z Zespołem Szkół Specjalnych

10 zasad bezpieczeństwa dla ucznia - plakat informacyjny

10 zasad bezpieczeństwa - wskazówki dla Rodzica

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SSP W MARZENINIE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2020 W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID- 19
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY w SSP W MARZENINIE ROK SZKOLNY 2020/2021
Nagroda Burmistrza
W poniedziałek dnia 22 czerwca 2020 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie nagród za wybitne wyniki w nauce przez Burmistrza Miasta i Gminy Września Tomasza Kałużnego. W tym roku mieliśmy ośmiu laureatów tej nagrody: Antoni Sołtysiak kl. IV, Anna Górna kl. V, Martyna Stanisławczyk kl. VI, Witold Grylewicz kl. VI, Julia Gomuła kl. VII, Natalia Górna kl. VII, Julia Albrecht kl. VII, Hanna Zielińska kl. VII. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
-->zobacz zdjęcia

Przy okazji życzymy Wszystkim uczniom i nauczycielom z naszej szkoły udanych, spokojnych oraz bezpiecznych wakacji.
Szkolny Konkurs Szachowy
„POTRAFIĘ ZWYCIĘŻAĆ I GODNIE PRZEGRYWAĆ”
Zgodnie z regulaminem drewniany puchar trafi do Wiktorii Albrecht,
która zdobyła łącznie w całym roku szkolnym 42 punkty.
Medalami zostaną nagrodzeni wszyscy zawodnicy, którzy brali udział
w Szkolnej Lidze Szachowej I.

Klasyfikacja końcowa wygląda następująco

Uwaga! Zmiana terminu zwrotu podręczników do Biblioteki
Ogłoszenie dla członków Szkolnego Koła Szachowego
KROKI SZACHOWE - PODSUMOWANIE
Zwrot podręczników i lektur do biblioteki
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY, W DNIACH 16.06.2020 – 18.06.2020 I W TERMINIE DODATKOWYM
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
Uwaga
Szanowni Rodzice,
Prosimy o wypełnienie do dnia 28.05.2020 r. poniższej ankiety, którą wykorzystamy do ewaluacji pracy szkoły. Ankieta jest anonimowa. -->TUTAJ PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Psycholog Jakub Ratajczak


Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych – regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne
Organizacja zajęć rewalidacyjnych
Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS
Szanowni Rodzice,
Informujemy, że w związku z brakiem zainteresowania zajęciami opiekuńczymi dla dzieci z oddziału przedszkolnego, w/w zajęcia w dniach 18 - 22 maja 2020 r. zostają zawieszone. W przypadku zaistnienia potrzeby zapewnienia opieki dla dziecka, prosimy o zgłoszenie tego faktu z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 13.00. pod numerem telefonu 614388086 (sekretariat).
Dyrektor Szkoły
Procedury bezpieczeństwa w SSP w Marzeninie związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19
Dyżury świetlicy szkolnej
Uwaga Rodzice,
W związku z decyzją o otwarciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedstawiamy wytyczne dla dyrektorów, przygotowane przez organ prowadzący zgodne z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia...
-->Komunikat dla rodziców - oddział przedszkolny przy szkołach podstawowych
PLAN ZDALNYCH ZAJĘĆ
Uwaga Rodzice,
Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Marzeninie zwraca się do Rodziców z prośbą o zapoznanie się z treścią pisma wystosowanego przez Komendę Powiatową Policji we Wrześni:

Pismo wystosowane przez Komendę Powiatową Policji we Wrześni
Uwaga Uczniowie i Rodzice!
Od 30 marca br. na stronie szkoły są umieszczane tylko pliki nauczycieli uczących w klasach: 0, I, II, III, IV. Pozostali uczniowie tzn. uczniowie klas V, VI, VII, VIII otrzymują zadania z poszczególnych przedmiotów za pomocą platformy Edulab.
List do Rodziców
Szanowni Rodzice,
Nowe rozporządzenie MEN regulujące kwestie zdalnego nauczania zacznie obowiązywać 25 marca 2020 r. Od tego dnia nauczyciele będą realizowali Podstawę Programową i będą wprowadzali nowe treści. Bardzo ważne jest by uczniowie przekazywali informację zwrotną do nauczycieli. Informowali z czym mają problemy, czego nie rozumieją...-->dalsza część listu

Dyrektor SSP w Marzeninie Mariola Jędrzejewska

Szanowni Rodzice
Mija tydzień, odkąd doświadczamy nowego sposobu edukowania uczniów tzw. zdalnego nauczania Przyszła pora na pierwsze wnioski i podsumowania: -->więcej
Drodzy Rodzice
Zachęcamy do korzystania z cyfrowych zasobów edukacyjnych. Polecamy Państwu i Uczniom materiały znajdujące się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: nauka-zdalna

Szeroka oferta edukacyjna dla uczniów znajduje się również na stronie internetowej szkoły w zakładce ZADANIA DLA UCZNIÓW.
W przypadku wystąpienia trudnych sytuacji o podłożu emocjonalnym, wychowawczym, opiekuńczym lub innym, wymagającym wsparcia i pomocy, prosimy o nawiązanie bezpośredniego kontaktu mailowego z pedagogiem i psychologiem szkolnym (adresy podane w zakładce).
O wszystkich sprawach związanych ze szkołą i nauczaniem będziemy systematycznie informować Państwa poprzez stronę internetową szkoły.
Kontakt z sekretariatem i dyrektorem szkoły: 696811850, ssp-marzenin@wrzesnia.pl
Życzymy Państwu i Uczniom dużo zdrowia, wytrwałości i liczymy na owocną współpracę.

Dyrektor Szkoły – Mariola Jędrzejewska

Informacja w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Marzeninie informuje, że wszystkie wnioski złożone o przyjęcie do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego zostały rozpatrzone pozytywnie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
695288518 lub 696811850 .
Drodzy Uczniowie i Rodzice
W związku z obecną sytuacją nauczyciele SSP w Marzeninie od 16 marca do 25 marca będą pracować w trybie zdalnym. Zadania oraz informacje na temat sposobów zdalnego komunikowania się nauczycieli z uczniami będą umieszczane w zakładce ZADANIA DLA UCZNIÓW Prosimy uczniów i rodziców o systematyczne sprawdzanie wiadomości zamieszczanych na naszej stronie internetowej.
Szanowni Rodzice.
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, szkoła będzie całkowicie zamknięta w dniach od 16 do 25 marca 2020 roku.
Dyrektor szkoły przekazuje ważne informacje dla rodziców i uczniów

Rekomendacje dla rodziców
Zalecamy rodzicom wzmożoną opiekę nad dziećmi. Dzieci w szczególności powinny unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).
Dzieci powinny co do zasady pozostawać w domach. Obecny czas nieobecności w szkole nie jest czasem wakacji. Ograniczcie dzieciom do niezbędnego minimum kontakt z rówieśnikami i innymi osobami.
MEN prosi rodziców o zachęcanie dziecka do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie ma lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny. Inne materiały edukacyjne będą udostępniane przez nauczycieli.
W przypadku dzieci w wieku do 8 lat, rodzicowi przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS na czas zamknięcia przedszkola lub szkoły do 14 dni -->więcej nt temat
Aby otrzymać zasiłek, wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.
Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.
Należy przestrzegać rygorystycznie zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają członkowie rodziny i śledzić komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Dla uczniów
- pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
- przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
- odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w naszej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
- inne materiały zostaną udostępnione przez nauczycieli i w serwisie internetowym szkoły;
- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Śledźcie komunikaty na stronach internetowych szkoły.
Szanowni Rodzice,
W związku z podjęciem przez Rząd RP decyzji oo zawieszeniu zajęć w szkołach na 2 tygodnie prosimy o odpowiedzialne potraktowanie problemu, zapewnienie dzieciom opieki na terenie domu, ograniczenie kontaktów towarzyskich dzieci i potraktowanie dni wolnych od nauki jako czasu kwarantanny społeczeństwa.
Dyrektor SSP w Marzeninie Mariola Jędrzejewska
Drodzy Rodzice
Uwaga Rodzice!
Rodzice,

Na podstawie par. 18 ust 2 pkt.2. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach edukacyjnych, za zgodą Organu Prowadzącego Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Marzeninie z dniem 11 marca (od środy) zawiesza zajęcia lekcyjne i opiekuńczo-wychowawcze do dnia 16 marca (poniedziałek) włącznie. W związku z powyższym szkoła nie będzie przyjmować żadnych uczniów.
Od środy 11 marca 2020 szkoła będzie zamknięta.
Dalsze decyzje będą zależały od rozwoju sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
Prosimy o śledzenie komunikatów na internetowej stronie szkoły.

Dyrektor Szkoły – Mariola Jędrzejewska
Szanowni Rodzice!
W związku z ekspansją wirusa COVID-19 prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami...
Czym jest koronawirus?

Prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi na poniższych stronach:

Instrukcja mycia rąk

Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch

Szanowni Rodzice. Prosimy aby nie przysyłać chorych i przeziębionych dzieci do szkoły i przedszkola.
Pierwszy i Drugi Krok Szachowy
Pierwsze spotkanie w tym roku kalendarzowym propagujące Kroki Szachowe odbyło się 22 lutego. Przy szachownicach zasiadło 69 dzieci z roczników: 2007-2005, 2010-2008, 2011 i młodsi. Grający reprezentowali Kluby: LKS Chrobry Gniezno, M-GOK Gambit Ślesin, Płomyk Nekla, SP Zdziechowa, Żak Września, Wrzesińska Akademia Szachowa, Szkółka Szachowa Gniezno - MOK, UKS Marzenin, Kołaczkowo, Sokolniki. Ostatnie spotkanie w tym roku szkolnym i rozstrzygnięcie 4 turniejów będzie miało miejsce na końcu marca. Przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów tradycyjnie zajmowali się: p. Anna Pardela, p. Krzysztof Przywarty, p. Mariola Jędrzejewska.
Poniżej linki z wynikami:
grupa żółta (2011 i młodsi)

grupa zielona (2010-2008)

grupa niebieska (2007-2005)

Galeria zdjęć
Zapisy do szkoły
Dyrektor
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Marzeninie
ul. ks. Twardego 22, tel. (61) 43-88-086

ogłasza w dniach od 20 stycznia do 28 lutego 2020 r. zapisy do szkoły

dzieci urodzonych w roku 2014 do oddziału przedszkolnego
oraz dzieci urodzonych w roku 2013 do klasy pierwszej.


Zapisy zostaną przeprowadzone w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00
Rodzice winni zgłosić się z dowodem osobistym, numerem PESEL i aktem urodzenia dziecka.
Konkurs czytelniczy
Dnia 13 grudnia uczniowie klasy drugiej wraz z nauczycielkami Alicją Fojt i Anną Błaszak uczestniczyli w konkursie czytelniczym. Konkurs odbył się w Samorządowej Szkole Podstawowej w Chwalibogowie. W najlepszej grupie znalazło się dwóch uczniów naszej szkoły: Jan Zajdowicz i Rafał Dębicki.
Bardzo dziękujemy organizatorom konkursu za zaproszenie, wspaniałą gościnę i cudowną atmosferę...
-->więcej

galeria zdjęć
"Zawsze zielona Września. Przyłączysz się?"
Dnia 28 listopada 2019 roku uczennice naszej szkoły: Julianna Konieczka, Hanna Zielińska i Gabriela Kulczyńska pod upieką p. Katarzyny Janowiak brały udział w konferencji ekologicznej na temat: ,,Zawsze zielona Września. Przyłączysz się?” Inni uczestnicy konferencji to władze miasta - Burmistrz Tomasz Kałużny oraz jego zastępcy: Karol Nowak i Artur Mokracki, jak również Straż Miejska, pracownicy różnych przedsiębiorstw, leśnicy, harcerze, wolontariusze, Dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie – wszyscy, którzy zebrali się po to, aby dyskutować nad poprawą stanu naszego środowiska...-->więcej na ten temat

Pierwszy i drugi krok szachowy
W sobotnie andrzejkowe przedpołudnie, 30 listopada 2019 roku, w Samorządowej Szkole Podstawowej w Marzeninie pojawiło się ponad pięćdziesięciu szachistów kontynuujących zmagania szachowe w ramach tegorocznych kroków szachowych. Zawody jak zawsze przebiegły sprawnie dzięki dużemu zaangażowaniu grupy osób, nauczycieli i uczniów, organizujących imprezę. Szachistki i szachiści zbierali punkty do rankingu. Dopiero po czterech turniejach poznamy zwycięzców poszczególnych kategorii. Trzeci turniej rozegrany zostanie w lutym przyszłego roku.-->zobacz wyniki

XXIX Międzynarodowy Festiwal Szachowy w Marzeninie
Świąteczne dni 09-10 listopada 2019 przebiegły w Samorządowej Szkole Podstawowej w Marzeninie pod znakiem rywalizacji na 64 polach. Marzenin po raz dwudziesty dziewiąty stał się areną szachowej batalii o mistrzostwo szachownicy w trzech kategoriach wiekowych jak również w rywalizacji drużynowej. Stało się już tradycją to dość spore lokalne wydarzenie promujące tę intelektualną dyscyplinę sportową. Szachy to wspaniała gra. Wszyscy wiemy, że jej wartość dydaktyczna oraz pozytywny wpływ na rozwój młodego człowieka są nie do przecenienia...-->wyniki

W zawodach uczestniczyli rywalizowali zawodnicy ze Szczecina, Poznania, Łodzi, Kostrzyna, Gniezna, Zdziechowej, Nekli, Żydowa, Wrześni, oraz Marzenina. Zabrakło w tym roku Białorusinów. Mamy nadzieją, że przyjadą do Marzenina w przyszłym roku, kiedy to odbędzie się jubileuszowy, XXX Festiwal. Już od dzisiaj zaczynamy myśleć o jego organizacji. Mamy wiele nowych pomysłów. Jako organizatorzy, pracownicy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Marzeninie, serdecznie dziękujemy za wsparcie p. Burmistrzowi, wszystkim sponsorom, każdemu, kto przyczynił się do tego, aby nasza sztandarowa impreza mogła się odbyć.
Uroczyste Ślubowanie
Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w szkole.
„Pierwszaki” zostają przyjęci w poczet uczniów szkoły, czyli stają się członkami społeczności szkolnej. Tradycyjnie, jak co roku w październiku uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali swoje umiejętności w przygotowanej wcześniej inscenizacji „Tomcio Paluch idzie do szkoły”. W pomysłowo wykonanych strojach i pięknie wykonanej scenografii wystąpili przed swoimi rodzicami oraz całą społecznością szkolną...-->więcej

-Galeria zdjęć-
Rogalowe Muzeum Poznania
Dnia 09.10.2019 r. zerówka oraz klasy 1-3 edukacji wczesnoszkolnej wybrały się wraz z opiekunami na wycieczkę do Rogalowego Muzeum w Poznaniu...-->więcej

-Galeria zdjęć-
Dziękujemy za Wasz trud
Dnia 11 października 2019 r. uczniowie klasy V oraz klasy VII pod opieką wychowawców - pani Renaty Wojciechowskiej oraz pani Katarzyny Janowiak przygotowali uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej...-->więcej
Uczniowie z Marzenina na Gali Projektu ULI
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Marzeninie wygrali wojewódzki konkurs na najlepszy projekt edukacyjny Cyfrowej Szkoły Wielkopolski 2020 – Uczniowskie Laboratorium Informatyczne. Projekt nosił tytuł „Ozoboty i przyjaciele Jimu i Lego WeDo sprzątają świat.
Gala podsumowująca, która odbyła się 8 października była dla szkoły niezwykłym wydarzeniem, podczas którego uczniowie mogli poczuć się jak na prawdziwej Gali Oskarowej.
W nagrodę za swoje zwycięstwo dzieci wraz z opiekunem projektu Agnieszką Przybylską otrzymali czek uprawniający ich do odbioru nagrody – czytnika e-book dla każdego.
Projekt stworzony przez uczniów tej szkoły zrobił na wszystkich ogromne wrażenie i pozwolił im poczuć się jak prawdziwe gwiazdy. Z pewnością dało im to wiele pewności siebie i motywacji do dalszych kreatywnych działań.


Kolejna edycja Kroków Szachowych w Marzeninie
W sobotę 19 października w Samorządowej Szkole Podstawowej w Marzeninie ruszyła kolejna edycja Pierwszych i Drugich Kroków Szachowych. Mimo, że w tym dniu organizowanych było wiele turniejów do Marzenina przyjechało równo 60 szachistów reprezentujących 8 klubów sportowych lub szkół: Żak Września, Płomyk Nekla, Hetman Żydowo, Chrobry Gniezno, Szkoła Podstawowa w Zdziechowej, MOK Gniezno, Polsko – Angielska PSP Poznań. Gospodarzem była SSP Marzenin i Iskra Marzenin. Przygotowaniem i przeprowadzeniem rozgrywek zajęli się p. Anna Pardela, p. Mariola Jędrzejewska, p. Krzysztof Przywarty. Zawody sędziowała p. Iwona Koralewska.
Kolejne spotkanie 30 listopada tego roku. Szczegóły w regulaminie.
Link do regulaminu: -->Regulamin

Wyniki:
DRUGI KROK SZACHOWY grupa niebieska (2007-2005)
Wyniki grupa niebieska 2007-2005

DRUGI KROK SZACHOWY grupa zielona (2010-2008)
Wyniki grupa zielona (2010-2008)

PIERWSZY KROK SZACHOWY grupa żółta (2011 i młodsi)
Wyniki - grupa żółta 2011 i młodsi

-->Zobacz zdjęcia
Święto Matematyki w szkole
Dzień 10 października 2019 roku długo będzie się kojarzył z realizacją projektu matematycznego zrealizowanego pod nazwą Święto Matematyki w Szkole. Ten dzień poświęcony Królowej Nauk pokazał jak wielkie pokłady wyobraźni, pomysłowości i kreatywności drzemią w naszych uczniach od maluchów począwszy, a na ósmoklasistach skończywszy. Wszystkie zaplanowane działania zostały wykonane perfekcyjnie, z ogromnym zaangażowaniem i nutą rywalizacji. Przede wszystkim była to jednak znakomita nauka poprzez zabawę. Inicjatorką przedsięwzięcia była p. Anna Pardela, współodpowiedzialnymi za przygotowanie i realizację projektu - p. Anna Błaszak i p. Małgorzata Wołoszyn oraz wychowawcy klas. Przygotowanie zadań w języku angielskim wsparła p.Marzena Lewandowska. W pracach komisji uczestniczyły: p.Bożena Doktór, p.Anna Błaszak,p. Danuta Paulus-Kaczmarek i p.Anna Pardela.
Poniżej prezentujemy cele projektu i wszystkie zaplanowane zadania, z którymi zmierzyli się nasi uczniowie.

-->Zobacz Projekt Święto Matematyki

-->Zobacz film
Wielki sukces uczniów szkoły w Marzeninie
Wrzesień 2019 roku zamiast rozpaczy z powodu jesiennej szarości przyniósł szkole w Marzeninie wspaniałą wygraną w projekcie „Uczniowskie Laboratorium Informatyczne” Cyfrowej Szkoły Wielkopolski 2020. Opiekunem projektu była Agnieszka Przybylska, a pod jej czujnym okiem pracowały niezwykle utalentowane dzieci z klas 1-3 oraz dzielnie zbierające śmieci roboty. Wiele wysiłku i kreatywności włożonej przez tą współpracującą grupę zapewniły szkole w Marzeninie wygraną, a finał projektu, czyli gala pokazowa odbędzie się 8 października w Poznaniu. Jest to niepodważalny dowód na to, że nie wielkość szkoły ma znaczenie, a wielkość będących w niej ludzi.

Zobacz film
Ogólne warunki ubezpieczenia dzieci i młodzieży
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Certyfikaty

bezpiecznaszkola


logols


mistrzowie


cyfrowaszkola


szkolawruchu


szkolazklasa
Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO)Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO)