Samorządowa Szkoła Podstawowa w Marzeninie

Uwaga
Szanowni Rodzice,
Prosimy o wypełnienie do dnia 28.05.2020 r. poniższej ankiety, którą wykorzystamy do ewaluacji pracy szkoły. Ankieta jest anonimowa. -->TUTAJ PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Psycholog Jakub Ratajczak


Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych – regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne
Organizacja zajęć rewalidacyjnych
Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS
Szanowni Rodzice,
Informujemy, że w związku z brakiem zainteresowania zajęciami opiekuńczymi dla dzieci z oddziału przedszkolnego, w/w zajęcia w dniach 18 - 22 maja 2020 r. zostają zawieszone. W przypadku zaistnienia potrzeby zapewnienia opieki dla dziecka, prosimy o zgłoszenie tego faktu z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 13.00. pod numerem telefonu 614388086 (sekretariat).
Dyrektor Szkoły
Procedury bezpieczeństwa w SSP w Marzeninie związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19
Dyżury świetlicy szkolnej
Uwaga Rodzice,
W związku z decyzją o otwarciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedstawiamy wytyczne dla dyrektorów, przygotowane przez organ prowadzący zgodne z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia...
-->Komunikat dla rodziców - oddział przedszkolny przy szkołach podstawowych
PLAN ZDALNYCH ZAJĘĆ
Uwaga Rodzice,
Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Marzeninie zwraca się do Rodziców z prośbą o zapoznanie się z treścią pisma wystosowanego przez Komendę Powiatową Policji we Wrześni:

Pismo wystosowane przez Komendę Powiatową Policji we Wrześni
Uwaga Uczniowie i Rodzice!
Od 30 marca br. na stronie szkoły są umieszczane tylko pliki nauczycieli uczących w klasach: 0, I, II, III, IV. Pozostali uczniowie tzn. uczniowie klas V, VI, VII, VIII otrzymują zadania z poszczególnych przedmiotów za pomocą platformy Edulab.
List do Rodziców
Szanowni Rodzice,
Nowe rozporządzenie MEN regulujące kwestie zdalnego nauczania zacznie obowiązywać 25 marca 2020 r. Od tego dnia nauczyciele będą realizowali Podstawę Programową i będą wprowadzali nowe treści. Bardzo ważne jest by uczniowie przekazywali informację zwrotną do nauczycieli. Informowali z czym mają problemy, czego nie rozumieją...-->dalsza część listu

Dyrektor SSP w Marzeninie Mariola Jędrzejewska

Szanowni Rodzice
Mija tydzień, odkąd doświadczamy nowego sposobu edukowania uczniów tzw. zdalnego nauczania Przyszła pora na pierwsze wnioski i podsumowania: -->więcej
Drodzy Rodzice
Zachęcamy do korzystania z cyfrowych zasobów edukacyjnych. Polecamy Państwu i Uczniom materiały znajdujące się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: nauka-zdalna

Szeroka oferta edukacyjna dla uczniów znajduje się również na stronie internetowej szkoły w zakładce ZADANIA DLA UCZNIÓW.
W przypadku wystąpienia trudnych sytuacji o podłożu emocjonalnym, wychowawczym, opiekuńczym lub innym, wymagającym wsparcia i pomocy, prosimy o nawiązanie bezpośredniego kontaktu mailowego z pedagogiem i psychologiem szkolnym (adresy podane w zakładce).
O wszystkich sprawach związanych ze szkołą i nauczaniem będziemy systematycznie informować Państwa poprzez stronę internetową szkoły.
Kontakt z sekretariatem i dyrektorem szkoły: 696811850, ssp-marzenin@wrzesnia.pl
Życzymy Państwu i Uczniom dużo zdrowia, wytrwałości i liczymy na owocną współpracę.

Dyrektor Szkoły – Mariola Jędrzejewska

Informacja w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Marzeninie informuje, że wszystkie wnioski złożone o przyjęcie do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego zostały rozpatrzone pozytywnie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
695288518 lub 696811850 .
Drodzy Uczniowie i Rodzice
W związku z obecną sytuacją nauczyciele SSP w Marzeninie od 16 marca do 25 marca będą pracować w trybie zdalnym. Zadania oraz informacje na temat sposobów zdalnego komunikowania się nauczycieli z uczniami będą umieszczane w zakładce ZADANIA DLA UCZNIÓW Prosimy uczniów i rodziców o systematyczne sprawdzanie wiadomości zamieszczanych na naszej stronie internetowej.
Szanowni Rodzice.
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, szkoła będzie całkowicie zamknięta w dniach od 16 do 25 marca 2020 roku.
Dyrektor szkoły przekazuje ważne informacje dla rodziców i uczniów

Rekomendacje dla rodziców
Zalecamy rodzicom wzmożoną opiekę nad dziećmi. Dzieci w szczególności powinny unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).
Dzieci powinny co do zasady pozostawać w domach. Obecny czas nieobecności w szkole nie jest czasem wakacji. Ograniczcie dzieciom do niezbędnego minimum kontakt z rówieśnikami i innymi osobami.
MEN prosi rodziców o zachęcanie dziecka do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie ma lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny. Inne materiały edukacyjne będą udostępniane przez nauczycieli.
W przypadku dzieci w wieku do 8 lat, rodzicowi przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS na czas zamknięcia przedszkola lub szkoły do 14 dni -->więcej nt temat
Aby otrzymać zasiłek, wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.
Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.
Należy przestrzegać rygorystycznie zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają członkowie rodziny i śledzić komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Dla uczniów
- pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
- przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
- odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w naszej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
- inne materiały zostaną udostępnione przez nauczycieli i w serwisie internetowym szkoły;
- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Śledźcie komunikaty na stronach internetowych szkoły.
Szanowni Rodzice,
W związku z podjęciem przez Rząd RP decyzji oo zawieszeniu zajęć w szkołach na 2 tygodnie prosimy o odpowiedzialne potraktowanie problemu, zapewnienie dzieciom opieki na terenie domu, ograniczenie kontaktów towarzyskich dzieci i potraktowanie dni wolnych od nauki jako czasu kwarantanny społeczeństwa.
Dyrektor SSP w Marzeninie Mariola Jędrzejewska
Drodzy Rodzice
Uwaga Rodzice!
Rodzice,

Na podstawie par. 18 ust 2 pkt.2. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach edukacyjnych, za zgodą Organu Prowadzącego Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Marzeninie z dniem 11 marca (od środy) zawiesza zajęcia lekcyjne i opiekuńczo-wychowawcze do dnia 16 marca (poniedziałek) włącznie. W związku z powyższym szkoła nie będzie przyjmować żadnych uczniów.
Od środy 11 marca 2020 szkoła będzie zamknięta.
Dalsze decyzje będą zależały od rozwoju sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
Prosimy o śledzenie komunikatów na internetowej stronie szkoły.

Dyrektor Szkoły – Mariola Jędrzejewska
Szanowni Rodzice!
W związku z ekspansją wirusa COVID-19 prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami...
Czym jest koronawirus?

Prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi na poniższych stronach:

Instrukcja mycia rąk

Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch

Szanowni Rodzice. Prosimy aby nie przysyłać chorych i przeziębionych dzieci do szkoły i przedszkola.
Pierwszy i Drugi Krok Szachowy
Pierwsze spotkanie w tym roku kalendarzowym propagujące Kroki Szachowe odbyło się 22 lutego. Przy szachownicach zasiadło 69 dzieci z roczników: 2007-2005, 2010-2008, 2011 i młodsi. Grający reprezentowali Kluby: LKS Chrobry Gniezno, M-GOK Gambit Ślesin, Płomyk Nekla, SP Zdziechowa, Żak Września, Wrzesińska Akademia Szachowa, Szkółka Szachowa Gniezno - MOK, UKS Marzenin, Kołaczkowo, Sokolniki. Ostatnie spotkanie w tym roku szkolnym i rozstrzygnięcie 4 turniejów będzie miało miejsce na końcu marca. Przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów tradycyjnie zajmowali się: p. Anna Pardela, p. Krzysztof Przywarty, p. Mariola Jędrzejewska.
Poniżej linki z wynikami:
grupa żółta (2011 i młodsi)

grupa zielona (2010-2008)

grupa niebieska (2007-2005)

Galeria zdjęć
Zapisy do szkoły
Dyrektor
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Marzeninie
ul. ks. Twardego 22, tel. (61) 43-88-086

ogłasza w dniach od 20 stycznia do 28 lutego 2020 r. zapisy do szkoły

dzieci urodzonych w roku 2014 do oddziału przedszkolnego
oraz dzieci urodzonych w roku 2013 do klasy pierwszej.


Zapisy zostaną przeprowadzone w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00
Rodzice winni zgłosić się z dowodem osobistym, numerem PESEL i aktem urodzenia dziecka.
Konkurs czytelniczy
Dnia 13 grudnia uczniowie klasy drugiej wraz z nauczycielkami Alicją Fojt i Anną Błaszak uczestniczyli w konkursie czytelniczym. Konkurs odbył się w Samorządowej Szkole Podstawowej w Chwalibogowie. W najlepszej grupie znalazło się dwóch uczniów naszej szkoły: Jan Zajdowicz i Rafał Dębicki.
Bardzo dziękujemy organizatorom konkursu za zaproszenie, wspaniałą gościnę i cudowną atmosferę...
-->więcej

galeria zdjęć
"Zawsze zielona Września. Przyłączysz się?"
Dnia 28 listopada 2019 roku uczennice naszej szkoły: Julianna Konieczka, Hanna Zielińska i Gabriela Kulczyńska pod upieką p. Katarzyny Janowiak brały udział w konferencji ekologicznej na temat: ,,Zawsze zielona Września. Przyłączysz się?” Inni uczestnicy konferencji to władze miasta - Burmistrz Tomasz Kałużny oraz jego zastępcy: Karol Nowak i Artur Mokracki, jak również Straż Miejska, pracownicy różnych przedsiębiorstw, leśnicy, harcerze, wolontariusze, Dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie – wszyscy, którzy zebrali się po to, aby dyskutować nad poprawą stanu naszego środowiska...-->więcej na ten temat

Pierwszy i drugi krok szachowy
W sobotnie andrzejkowe przedpołudnie, 30 listopada 2019 roku, w Samorządowej Szkole Podstawowej w Marzeninie pojawiło się ponad pięćdziesięciu szachistów kontynuujących zmagania szachowe w ramach tegorocznych kroków szachowych. Zawody jak zawsze przebiegły sprawnie dzięki dużemu zaangażowaniu grupy osób, nauczycieli i uczniów, organizujących imprezę. Szachistki i szachiści zbierali punkty do rankingu. Dopiero po czterech turniejach poznamy zwycięzców poszczególnych kategorii. Trzeci turniej rozegrany zostanie w lutym przyszłego roku.-->zobacz wyniki

XXIX Międzynarodowy Festiwal Szachowy w Marzeninie
Świąteczne dni 09-10 listopada 2019 przebiegły w Samorządowej Szkole Podstawowej w Marzeninie pod znakiem rywalizacji na 64 polach. Marzenin po raz dwudziesty dziewiąty stał się areną szachowej batalii o mistrzostwo szachownicy w trzech kategoriach wiekowych jak również w rywalizacji drużynowej. Stało się już tradycją to dość spore lokalne wydarzenie promujące tę intelektualną dyscyplinę sportową. Szachy to wspaniała gra. Wszyscy wiemy, że jej wartość dydaktyczna oraz pozytywny wpływ na rozwój młodego człowieka są nie do przecenienia...-->wyniki

W zawodach uczestniczyli rywalizowali zawodnicy ze Szczecina, Poznania, Łodzi, Kostrzyna, Gniezna, Zdziechowej, Nekli, Żydowa, Wrześni, oraz Marzenina. Zabrakło w tym roku Białorusinów. Mamy nadzieją, że przyjadą do Marzenina w przyszłym roku, kiedy to odbędzie się jubileuszowy, XXX Festiwal. Już od dzisiaj zaczynamy myśleć o jego organizacji. Mamy wiele nowych pomysłów. Jako organizatorzy, pracownicy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Marzeninie, serdecznie dziękujemy za wsparcie p. Burmistrzowi, wszystkim sponsorom, każdemu, kto przyczynił się do tego, aby nasza sztandarowa impreza mogła się odbyć.
Uroczyste Ślubowanie
Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w szkole.
„Pierwszaki” zostają przyjęci w poczet uczniów szkoły, czyli stają się członkami społeczności szkolnej. Tradycyjnie, jak co roku w październiku uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali swoje umiejętności w przygotowanej wcześniej inscenizacji „Tomcio Paluch idzie do szkoły”. W pomysłowo wykonanych strojach i pięknie wykonanej scenografii wystąpili przed swoimi rodzicami oraz całą społecznością szkolną...-->więcej

-Galeria zdjęć-
Rogalowe Muzeum Poznania
Dnia 09.10.2019 r. zerówka oraz klasy 1-3 edukacji wczesnoszkolnej wybrały się wraz z opiekunami na wycieczkę do Rogalowego Muzeum w Poznaniu...-->więcej

-Galeria zdjęć-
Dziękujemy za Wasz trud
Dnia 11 października 2019 r. uczniowie klasy V oraz klasy VII pod opieką wychowawców - pani Renaty Wojciechowskiej oraz pani Katarzyny Janowiak przygotowali uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej...-->więcej
Uczniowie z Marzenina na Gali Projektu ULI
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Marzeninie wygrali wojewódzki konkurs na najlepszy projekt edukacyjny Cyfrowej Szkoły Wielkopolski 2020 – Uczniowskie Laboratorium Informatyczne. Projekt nosił tytuł „Ozoboty i przyjaciele Jimu i Lego WeDo sprzątają świat.
Gala podsumowująca, która odbyła się 8 października była dla szkoły niezwykłym wydarzeniem, podczas którego uczniowie mogli poczuć się jak na prawdziwej Gali Oskarowej.
W nagrodę za swoje zwycięstwo dzieci wraz z opiekunem projektu Agnieszką Przybylską otrzymali czek uprawniający ich do odbioru nagrody – czytnika e-book dla każdego.
Projekt stworzony przez uczniów tej szkoły zrobił na wszystkich ogromne wrażenie i pozwolił im poczuć się jak prawdziwe gwiazdy. Z pewnością dało im to wiele pewności siebie i motywacji do dalszych kreatywnych działań.


Kolejna edycja Kroków Szachowych w Marzeninie
W sobotę 19 października w Samorządowej Szkole Podstawowej w Marzeninie ruszyła kolejna edycja Pierwszych i Drugich Kroków Szachowych. Mimo, że w tym dniu organizowanych było wiele turniejów do Marzenina przyjechało równo 60 szachistów reprezentujących 8 klubów sportowych lub szkół: Żak Września, Płomyk Nekla, Hetman Żydowo, Chrobry Gniezno, Szkoła Podstawowa w Zdziechowej, MOK Gniezno, Polsko – Angielska PSP Poznań. Gospodarzem była SSP Marzenin i Iskra Marzenin. Przygotowaniem i przeprowadzeniem rozgrywek zajęli się p. Anna Pardela, p. Mariola Jędrzejewska, p. Krzysztof Przywarty. Zawody sędziowała p. Iwona Koralewska.
Kolejne spotkanie 30 listopada tego roku. Szczegóły w regulaminie.
Link do regulaminu: -->Regulamin

Wyniki:
DRUGI KROK SZACHOWY grupa niebieska (2007-2005)
Wyniki grupa niebieska 2007-2005

DRUGI KROK SZACHOWY grupa zielona (2010-2008)
Wyniki grupa zielona (2010-2008)

PIERWSZY KROK SZACHOWY grupa żółta (2011 i młodsi)
Wyniki - grupa żółta 2011 i młodsi

-->Zobacz zdjęcia
Święto Matematyki w szkole
Dzień 10 października 2019 roku długo będzie się kojarzył z realizacją projektu matematycznego zrealizowanego pod nazwą Święto Matematyki w Szkole. Ten dzień poświęcony Królowej Nauk pokazał jak wielkie pokłady wyobraźni, pomysłowości i kreatywności drzemią w naszych uczniach od maluchów począwszy, a na ósmoklasistach skończywszy. Wszystkie zaplanowane działania zostały wykonane perfekcyjnie, z ogromnym zaangażowaniem i nutą rywalizacji. Przede wszystkim była to jednak znakomita nauka poprzez zabawę. Inicjatorką przedsięwzięcia była p. Anna Pardela, współodpowiedzialnymi za przygotowanie i realizację projektu - p. Anna Błaszak i p. Małgorzata Wołoszyn oraz wychowawcy klas. Przygotowanie zadań w języku angielskim wsparła p.Marzena Lewandowska. W pracach komisji uczestniczyły: p.Bożena Doktór, p.Anna Błaszak,p. Danuta Paulus-Kaczmarek i p.Anna Pardela.
Poniżej prezentujemy cele projektu i wszystkie zaplanowane zadania, z którymi zmierzyli się nasi uczniowie.

-->Zobacz Projekt Święto Matematyki

-->Zobacz film
Wielki sukces uczniów szkoły w Marzeninie
Wrzesień 2019 roku zamiast rozpaczy z powodu jesiennej szarości przyniósł szkole w Marzeninie wspaniałą wygraną w projekcie „Uczniowskie Laboratorium Informatyczne” Cyfrowej Szkoły Wielkopolski 2020. Opiekunem projektu była Agnieszka Przybylska, a pod jej czujnym okiem pracowały niezwykle utalentowane dzieci z klas 1-3 oraz dzielnie zbierające śmieci roboty. Wiele wysiłku i kreatywności włożonej przez tą współpracującą grupę zapewniły szkole w Marzeninie wygraną, a finał projektu, czyli gala pokazowa odbędzie się 8 października w Poznaniu. Jest to niepodważalny dowód na to, że nie wielkość szkoły ma znaczenie, a wielkość będących w niej ludzi.

Zobacz film
Ogólne warunki ubezpieczenia dzieci i młodzieży
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
Dnia 19 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Pożegnaliśmy uczniów klas VIII i II gimnazjum oraz wieloletniego nauczyciela naszej szkoły p Wandę Goliszewską. Pani Wanda odchodzi na zasłużony odpoczynek. Podczas uroczystości nagrodzono najlepszych uczniów, sportowców, artystów, czytelników, szachistów, działaczy społecznych... Nagrody książkowe ufundowała Rada Rodziców, za co bardzo im dziękujemy. Życzymy Wszystkim udanych wakacji!

Film z uroczystości
Sukces naszego ucznia w "Potyczkach informatycznych"
Dnia 4 kwietnia 2019 r. odbył się finał konkursu informatycznego organizowanego przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni. Krzysztof Haller z klasy VIII zdobył w tym konkursie II miejsce. Serdecznie gratulujemy!

Galeria zdjęć z konkursu
2 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
W dniu 02.04.2019 r. w naszej Szkole odbyła się uroczystość z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu...więcej na ten temat

Galeria zdjęć
W poszukiwaniu wiosny...
Uczniowie klasy VII realizowali projekt edukacyjny z plastyki, muzyki i języka polskiego. Przygotowali transparenty, kukłę, napisali tekst do znanej muzyki. Finałem przygotowań oraz podsumowaniem projektu był korowód wiosenny do Noskowa dnia 21 marca 2019 r. .
-->zobacz film

Talenty 2019
W tegorocznym Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży Talenty 2019 wzięli udział następujący uczniowie: Aleksandra Kosicka i Hania Zielińska - plastyka, Ania Górna, Julia Gomuła i Julia Cypryańska - muzyka wokalna, uczestnicy kółka tanecznego. Ola Kosicka zdobyła II miejsce w kategorii plastycznej. Gratulujemy!

kategoria plastyczna - prace Oli Kosickiej

kategoria taneczna - zdjęcia

kategoria taneczna - film

kategoria wokalna - film

SPOTKANIA ZAWODOZNAWCZE W ZERÓWCE
W ramach edukacji zawodoznawczej dzieci z rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego razem z wychowawczynią p. Ewą Chmielewską odbyły kilka spotkań z przedstawicielami różnych zawodów...więcej

Galeria zdjęć

I nagroda w konkursie zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
Grupa teatralna Kameleon z naszej szkoły pod kierunkiem p. Renaty Wojciechowskiej wygrała w konkursie PCPR pt. "W Internecie czy w realu nie lekceważ złych sygnałów". W filmie występują: Natalia Gomuła, Weronika Kachniarz, Wiktoria Kachniarz, Roksana Korpusik, Aleksandra Kosicka, Joanna Kozakowska, Marcel Opyd, Alan Siedlewski, Estera Wieczorek, Nadia Wiącek

-->zobacz film


MISTRZOSTWA POWIATU WRZESIŃSKIEGO W WARCABACH
Dnia 5 lutego 2019 r. w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wrzesińskiego w Warcabach. Dziękujemy Wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom. Przedstawiamy wyniki:

Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Warcabach - Dziewczyny

Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Warcabach - Chłopcy

-->Galeria zdjęć
WOŚP w Marzeninie
13 stycznia 2019 r. w 27 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wzięło udział 15 wolontariuszy naszej szkoły. Uczniowie klasy VIII i III gimnazjum jak zwykle stanęli na wysokości zadania. Pomimo deszczowej aury wytrwale kwestowali. Dzięki hojności mieszkańców Marzenina i okolic, jak też zbiórki przeprowadzonej wśród uczniów i pracowników Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Marzeninie do sztabu Wrzesińskiego Ośrodka Kultury przekazano 1552,44 złotych. Dziękujemy wszystkim za przyłączenie się do tak szczytnej akcji.


-->galeria zdjęć

Dzień Babci i Dziadka w Marzeninie
W dniu 11 stycznia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Marzeninie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka...więcej

-->galeria zdjęć
Wigilia 2018 i życzenia noworoczne
Dnia 21 grudnia 2018 r. wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły wzięli udział w uroczystej Wigilii. Jasełka przygotowała Pani katechetka Bożena Doktór. Ksiądz Proboszcz Jacek Felcyn przybliżył historię Świętej Rodziny. Pani Dyrektor Mariola Jędrzejewska złożyła Wszystkim świąteczne i noworoczne życzenia. -->zobacz film

Po Jasełkach Pani Agnieszka Depczyńska ogłosiła wyniki Konkursu Bożonarodzeniowego 2018. Prace zostały ocenione w czterech kategoriach: „Szopka”, „Aniołek”, „Kartka Bożonarodzeniowa” oraz „Bombka” -->Oto wyniki konkursu
-->galeria zdjęć

Niech Nowy Rok 2019 przyniesie Wam radość, pomyślność i spełnienie wszystkich marzeń, oraz wiele szczęśliwych chwil...

Kroki szachowe - drugie spotkanie
W dniu 8 grudnia 2018, w sobotnie przedpołudnie, w świątecznej atmosferze w Samorządowej Szkole Podstawowej w Marzeninie spotkali się szachiści w trzech kategoriach wiekowych w ramach cyklicznych turniejów Pierwszy i Drugi Krok Szachowy. Frekwencja dopisała, przy szachownicach stawiło się 73 graczy. Dyrektor Szkoły wręczyła dyplomy dla najlepszych w poprzednim, październikowym turnieju.
Zawody sędziowała p. Iwona Koralewska. Organizacją i przeprowadzeniem imprezy zajęły się p. Anna Pardela i Mariola Jędrzejewska, wspomagane przez uczniów szkoły.
-->galeria zdjęć

Wyniki:

Grupa niebieska rocznik 2003-2005

Grupa żółta 2009 i młodsi

GRupa zielona 2006-2008


Zielona Szkoła 2018
W dniach 04.11-07.11.2018 r. uczniowie klas VI i III gimn. z wychowawcami brali udział w Zielonej Szkole w Dźwirzynie. Podczas pobytu w Dźwirzynie, Kołobrzegu, Trzęsaczu i Rewalu był realizowany projekt poświęcony 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uczniowie brali udział w zajęciach historycznych i plastycznych oraz w konkursie "Kocham Polskę". -->zobacz film
"Rekord dla Niepodległej"
W piątek 9 listopada 2018 r. o godz. 11.11 cała nasza społeczność szkolna wspólnie zaśpiewała 4 zwrotki naszego hymnu państwowego.

zobacz film -->"Rekord dla Niepodległej"

Tego samego dnia odbył się uroczysty apel z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystości otworzyła prezentacja Natalii Górnej Uczennica klasy VI pod kierunkiem p Anny Kędzierskiej przedstawiła historię swojego pradziadka Pana Józefa Rutkowskiego, który walczył za naszą ojczyznę Gośćmi specjalnymi były córka i wnuczka pana Józefa. Pani Halina Kucza opowiedziała wzruszającą historię swojego ojca. Następnie po wprowadzeniu sztandaru wszyscy wspólnie zaśpiewaliśmy cztery zwrotki naszego hymnu narodowego Potem wystąpili uczestnicy kółka teatralnego w specjalnej etiudzie teatralnej przedstawiającej losy naszego kraju. Następnie uczniowie na tle pięknej dekoracji "Pociągu do wolności" recytowali najpiękniejsze wiersze patriotyczne, śpiewali pieśni patriotyczne i opowiadali o najważniejszych wydarzeniach dotyczących losów naszej ojczyzny w czasie zaborów. Pani dyrektor Mariola Jędrzejewska podziękowała za profesjonalne przygotowanie przedstawienia. Realizacją scenariusza przedstawienia zajęli się nauczyciele: p Renata Wojciechowska, p Katarzyna Janowiak, p. Krzysztof Przywarty. Dzień 9 listopada zapisał się w naszej pamięci jako dzień pełen wzruszeń, emocji i głębokiego patriotyzmu.

Film z uroczystości
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Certyfikaty

bezpiecznaszkola


logols


mistrzowie


cyfrowaszkola


szkolawruchu


szkolazklasa
Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO)Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO)